Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole:

Pojď sem synu, uč se moudrým býti ...

 Naše škola se nachází ve staré části Mladé Boleslavi. V letošním roce navštěvuje školu celkem 323 žáků ve 23 třídách. Historicky patříme jak budovou tak školou mezi nejstarší instituce ve městě.V roce 1993 vznikl za podpory města projekt na školu pro děti se specifickými poruchami učení/dále jen SPU/. V prvních letech projektu byly naplňovány těmito dětmi jen ročníky na I. stupni a docházelo k postupnému vytlačování klasických tříd.Dnes máme ve škole výhradně třídy ¨pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami/především žáci s SPU/. Programově jsme Základní školou s takto specializovanými třídami. Náplň výuky se tudíž neliší od klasické ZŠ ,ale pouze metody a formy práce se žáky jsou ve specializované úrovni. Velkým rozdílem je počet žáků ve třídách,který se snažíme udržet na maximálním počtu 14. Už z tohoto počtu vyplývá, že vyučující má větší možnosti individuálního přístupu k žákovi. Ve školním roce 2006/2007 byly zřízeny třídy pro děti s logopedickými vadami.